De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten

5-presidenten2

Foto´s (details): Screwing / R. Bolla / W. Henry / Spartan7W / Gage

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO 9

 

Niet iedereen heeft het geluk om tijdens de slaap een zachte dood te kunnen sterven. Niet iedereen treft het lot afscheid te moeten nemen door een tsunami aan uitzaaiingen van het beest dat kanker heet. Niet iedereen is door de goden ingeroosterd, om in vrede met familie of vrienden de laatste bus te kunnen nemen. En niet iedereen wordt geveld door de hand van een gelegenheidsmoordenaar, ook al zijn sinds 15 april 1865 vier Amerikaanse presidenten daardoor om het leven gekomen. Na de vermoorde presidenten Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley en John F. Kennedy is plaats 5, hoe surrealistisch het ook mag klinken, historisch vacant.

Statistisch gezien zal plaats 5 zeker worden ingenomen. Amerika is een groot land, en tussen vandaag de 27e november 2016 en 27 november 2216, tweehonderd jaar, zal plaats 5 zeker zijn ingenomen door de beeltenis van een vermoorde Amerikaanse president. Tot zover de statistiek.

Een zachte dood sterven tijdens de slaap, wel of niet weloverwogen tot zelfdoding overgaan, of door een brute moord aan het einde komen, is niet het gevolg van de nukken van de goden of van een tombola of macaber kansspel. Zoals bij het binnenkomen van het leven, de geboorte, er een blueprint als ruwe schets wordt meegenomen, zo bestaat er grofweg ook een intern draaiboek met ´afreismogelijkheden’.

Geboorte en dood en het leven dat er tussen ligt krijgt gestalte door zowel de vrije wil, de grootste creatieve kracht gelijk de goden, en het pakket aan meegebrachte ervaringen opgedaan in vorige levens en in het tussenbestaan. De entiteit die incarnatie na incarnatie een voorliefde heeft voor krijgshaftige oorlogvoering, in vorige levens al vele keren op het slachtveld gesneuveld is, en in de nieuwe incarnatie als soldaat of journalist als een magneet aangetrokken wordt door brandhaarden in Irak of Syrië, heeft een relatief grotere kans door een bermbom getroffen te worden dan een Haagse verkeersregelaar. De boekhouder van de stoffige meelfabriek, een hekel hebbende aan bermbommen, zelfs op televisie, zou door een zittend leven eerder door een gebrekkige stofwisseling en weinig darmperistaltiek aan het laatste infuus moeten.

Erfelijke aandoeningen als doodsoorzaak zijn door de ‘ouderkeuze’ meestal een gevolg van ervaringen in vorige levens die opnieuw om aandacht vragen: zoals de bekende tandem obesitas/anorexia, maar ook cardiologische of mentale aandoeningen. Ook het overlijden door ogenschijnlijk onverklaarbare toevalligheden, de vallende dakpan voor zover die nog bestaat, kunnen vaak in grote lijnen worden afgelezen op een type occult ponskaartje, en hebben indirect ook een relatie met gebeurtenissen in andere incarnaties.

Een tweeling die ik gekend heb, twee vrouwen, stierven met een interval van enkele jaren op relatief jonge leeftijd. De indicatie in hun blueprint deed vermoeden dat ze jong zouden sterven, en in hun geval niet op welke manier. De eerste dame beroofde zich van het leven na jaren aan mentale storingen te hebben geleden. Haar zus die een hoge functie bekleedde raakte ongewild betrokken bij een noodlottig verkeersongeval, raakte zwaar gehandicapt en overleed uiteindelijk aan haar verwondingen. Het vroegtijdig afscheid moeten nemen van een leven in volle bloei, ieder op een andere manier, was blijkbaar een van de onderliggende motieven die reeds voor de geboorte waren ‘ingepland’.

In een horoscoop is Scorpio/Pluto/Huis VIII een goede indicatie, maar niet de enige, in welke sfeer het levenseinde ‘gezocht’ kan worden. Extrasensorische waarneming, helderziendheid, onderscheid zich van astrologie doordat geen duizend-en-een factoren hoeven worden gewogen. Afweging van vele factoren vindt automatisch en vrijwel direct plaats, zoals een goede automobilist in een reflex weet hoe te reageren op een complexe situatie.

Alle overwinningspijlen, met de Amerikaanse media in de frontlinie (CNN, New York Times, The Washington Post), maar ook de buitenlandse (NRC, Le monde en El País) wezen tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen naar Hillary Clinton. Mijn informatiebronnen in dezen, overleden presidenten waaronder Juscelino Kubitschek van Brazilië, waren onverbiddelijk vanaf het begin: kort en krachtig: Trump, punt. Zelfs een voornaam werd niet gebezigd. Mijn bevindingen plaatste ik maanden voor de verkiezingen op verschillende data al op internet, op Facebook, voor de statistiek.

Op basis van de Nederlandse Amerika-experts Charles Groenhuijsen, Maarten van Rossem en Maarten Kolsloot schreef NU.nl: ‘Trump maakt geen schijn van kans meer op 8 november’, en waren de drie experts het er over eens dat, mits er niets geks zou gebeuren, Hillary Clinton de nieuwe president zou worden. Paranormale informatieopbouw heeft dus geen honderden polls en analyses nodig, geen gerenommeerde politicologen en opiniepeilers, maar kijkt door de polls heen en blijkt honderdduizenden bits gelijktijdig te kunnen verwerken.

De 4 Amerikaanse presidenten die tot nu toe vermoord werden droegen allen, ieder op hun eigen specifieke manier, een aspect in zich waardoor ze door de hand van een moordenaar om het leven kwamen. Alle 4 waren presidenten, een beroep waardoor men op een internationaal presenteerschaaltje door het leven gaat. Maar dat is niet het hoofdingrediënt waarom men sneller dan een bakker vermoord zou worden. Publieke figuren lopen statistisch grotere kans vermoord te worden dan bedeesde muurbloempjes, alhoewel. Maar Michel Jacksen werd niet vermoord, misschien door justitie, maar zonder revolver, ook Johan Cruijff hoefde nooit te bukken voor een kogelregen. Andere factoren blijken van invloed te zijn.

Een grote bek is een van de ingrediënten waardoor vijanden zich kunnen ontpoppen tot gelegenheidsmoordenaar. In Nederland was de moord op Theo van Gogh er het schoolvoorbeeld van. Ook Maarten Luther King had een scherpe tong die bij anderen agressie kon doen opwekken. Mahatma Gandhi, de ‘geweldloze’ volksmenner, die hele groepen als een tiran naar zijn hand kon zetten, had een uiterst dominant karakter. Zijn horoscoop geeft een duidelijk beeld van deze ogenschijnlijke zachte man. Gandhi riep de aanslag energetisch over zich af. Een primitief denkende en vooral instinctief voelende man, de radicale en nationalistische hindoe Nathuram Godse, prikte blijkbaar zo door het Gandhi-schilletje heen en loste drie schoten die Mahatma fataal werden. Gandhi was een veldheer in satyagraha, geweldloosheid: een veldheer die vocht met het pistool van zijn geest en met kanonskogels van geweldloosheid, met geweld dus.

Abraham Lincoln
Abraham Lincoln, de 16e president van de Verenigde Staten, die tot de grootste van zijn land wordt gerekend. Door Lincoln kwam er een einde aan de Burgeroorlog en aan de slavernij. Zijn vasthoudendheid deed daarbij een goede dienst. Als paragnost nam ik waar dat deze vasthoudendheid, normaliter een deugd, tevens onwrikbaar en rigide van aard was. Naast een beminnelijk karakter, sociaal en menslievend, zat er een dwingend element in Lincoln.

De planeet Saturnus maakte enkele zware aspecten in zijn horoscoop, hetgeen hij ook uitstraalde. Pluto en Mercurius maakten vierkantaspecten met Saturnus, een indicatie met een man van doen te hebben die niet van wijken wist, behalve dan door een kogel. Zijn moordenaar, John Wilkes Booth, aanhanger van de Geconfedereerde Staten, voelde dat scherp aan, stoorde zich op een primitieve manier aan een dergelijke aard, waardoor hij uiteindelijk de trekker overhaalde. Booth had politiek motieven, maar de trekker overhalen is nog heel iets anders. Lincoln gaf hem het laatste zetje. Door zijn vastberaden houding kreeg Lincoln een aureool van onoverwinnelijkheid, van onkwetsbaarheid. Booth schoot die onoverwinnelijkheid aan flarden.
Abraham Lincoln stierf door een te grote wil, en in feite, door onbewuste zelfoverschatting.

James Garfield
James Garfield, de 20e president van de Verenigde Staten was maar kort president. Zijn moordenaar, Charles J. Guiteau, zo weten we uit de geschiedenis, handelde uit jaloezie en wraak omdat een benoeming als consul in Parijs aan hem voorbijging. In tegenstelling tot zijn militaire loopbaan, majoor-generaal, en positie als senator van Ohio, zijn er weinig hoogtepunten in zijn korte loopbaan als president te melden.

Paragnostisch kon ik zien dat de aanslag voor hem als een complete verrassing kwam. Garfield, anders dan Lincoln en de presidenten na hem, realiseerde zich niet dat de positie van president gevaar met zich mee kon brengen. Garfield, een spirituele man, een dichter, zo zag ik, stond als president niet met beide benen op de grond. Een gevaarlijke attitude voor een Amerikaanse president.
James Garfield stierf omdat hij met het hoofd in de wolken liep, het verkeerde beroep had.

William McKinley
William McKinley, de 25e president van de Verenigde Staten, kreeg net als Garfield niet de historische status die Lincoln en Kennedy ten deel zou vallen. Onder zijn presidentschap werd een begin gemaakt met het imperialisme: de Spaans-Amerikaans Oorlog. De Filippijnen, Guam en Puerto Rico werden onder president McKinley op de Spanjaarden veroverd.

Mediamiek kreeg ik het beeld van een man die als president meer en meer onvoorzichtig werd. Een aard die hem altijd al parten had gespeeld. Hij lette bij voortduring te weinig op wat er om hem heen gebeurde, waar hij zich fysiek en sociaal bevond. Arrogantie in feite, hem kon niets gebeuren, en ook de allure om het lot een beetje te willen tarten. Een eigenlijk voor God spelen, hij was God, niets zou hem kunnen overkomen. Leon Czolgosz, een anarchist van Poolse komaf dacht daar anders over, en werd zijn moordenaar. Ook Czolgosz prikte als de moordenaar bij Lincoln, door het presidentiele schildje heen.
McKinley stierf door onvoorzichtigheid gekoppeld aan het voor God spelen.

John F. Kennedy
Over John F. Kennedy, de 35e president van de Verenigde Staten, zijn hele bibliotheken vol geschreven. Veel over hem, niet alles, is bekend. Rond 1985 toen ik in Groningen woonde klopte de overleden Kennedy meermalen aan bij een bevriend medium, zich steeds manifesterend in een rolstoel. Zijn probleem was, zo bleek, dat vrijwel geen medium in die tijd geloofde dat de ‘echte’ overleden Kennedy zich bij hem of haar had aangemeld. Maar ook beroemd geworden overleden personen (entiteiten) zoeken menigmaal hun therapeut. Ayrton Senna deed dat bij mij, ik schreef er een boek over en hield lezingen over zijn (vorige) leven.

Als medium zag ik dat de aard en het gedrag van JFK die tot zijn dood leidde, significante overeenkomst hadden met zowel het patroon van president Lincoln als van president McKinley: een mij kan niets gebeuren. De onderliggende gronden, de emotionele en psychologische aansturing, hadden bij Kennedy echter een ander karakter. Kennedy nam als gebruikelijk grote risico´s, een karaktertrek. Niet alleen met betrekking tot zijn amoureuze avontuurtjes, helblonde damesharen die soms her en der door het Witte Huis dwarrelden en door personeel tijdig verwijderd moesten worden, maar ook risico´s bij het glimlachend bewandelen van de meer dagelijkse paden. Risico´s nemen leek een (te) grote hobby te zijn geworden, het te gemakkelijk over problemen heen willen stappen, te weinig alert zijn en willen zijn voor de dagelijkse realiteit, de glimlachende wandelaar in de ongewisse toekomst, het zondagskind.
John F. Kennedy stierf doordat hij teveel zondagskind was geworden.

Donald Trump
Donald Trump, president-elect, die bij leven en welzijn op 20 januari 2017 zal worden beëdigd als de 45e president van de Verenigde Staten. President-elect Trump heeft door zijn verkiezingscampagne zoveel praat de wereld ingestuurd dat zijn doopceel en verkoopretoriek tot in het kleinste dorp van Oezbekistan bekend is. De wereld heeft Trump leren kennen als een ego met lange tenen die met alle ten dienst staande middelen, vaak ongeoorloofde vanuit afspraken zoals we die willen verstaan, zijn doel wil bereiken. Vaak schreeuwend worden tegenstanders belasterd en vernederd, of met stoten ver beneden de gordel belaagd. Zijn doel wil worden bereikt. Maar welk doel dan wel?

De Goldwater Rule, een 43-jaar-oude verordening vernoemd naar de Republikeinse presidentskandidaat in 1964, Barry Goldwater, verbiedt de leden van de American Psychiatric Association (APA) een diagnose te stellen zonder de patiënt onderzocht te hebben. De APA-psychiater, in farmaceutisch heden en verleden absoluut niet vies van conflicts of interest, weerhoudt zich dan ook de Trump-ziel nader te willen bekijken. De mondjes, behalve die van Trump dan, blijven hermetisch gesloten.

Zelf nam ik extrasensorisch waar dat Trumps schreeuw een schreeuw is om existentiële aandacht. Aandacht voor iemand die, in ieder geval in vorige levens, verlaten werd, zowel fysiek als emotioneel, waardoor een gevecht op leven en dood noodzakelijk werd, zoals tijdens het onthouden van de meest elementaire levensbehoefte bij baby of kind: voedsel en vooral vocht. (Latent) alcoholisme zit dan onder de leden, en kan een vernietigende factor zijn of gaan worden. George W. Busch en Richard Nixon gingen hem daarin voor. Door het overschreeuwen kan het tegenovergestelde worden bereikt: een tijdelijke of definitieve isolatie.
Donald Trumps angst voor een existentiële dood creëert fatale risico´s.

Op basis van mijn mediamiek informatiesysteem acht ik intussen de kans erg klein, bijna te verwaarlozen, dat Donald Trump de volledige vier jaar van zijn presidentschap zou kunnen volmaken. Dit schreef ik op 9 november 2016 al in voorzichtige bewoordingen aan het eind van mijn artikel op Mediumistic Journalism, en plaatste hiervan ook een kort bericht op Facebook.

Deze zienswijze werd ook gedeeld, weliswaar op basis van een wetenschappelijk rekenmodel, door professor Allan J. Lichtman, hoogleraar politieke geschiedenis aan de American University in Washington. Op 16 november, een kleine week na mijn zienswijze over het vroegtijdig einde van Trumps presidentschap, verklaarde Lichtman voor de gezaghebbende Amerikaanse nieuwszender CNBC (Consumer News and Business Channel) dat Trump zal worden afgezet door een impeachment.

Prof. Alain Lichtman had eerder al internationaal faam verworven, doordat in tegenstelling tot wetenschappelijke collega´s hij vanaf 1984 de uitslag van alle opvolgende presidentsverkiezingen, inclusief die van 2016, correct had voorspeld.

Kort nadat Donald Trump de verkiezingen had gewonnen, waardoor mijn voorspelling werd bewaarheid, ontving ik opnieuw paranormale informatie, gepaard aan een gevoel dat me niet meer losliet. Van mijn informatiebronnen kreeg ik paranormaal indrukken aangereikt dat het eventueel (vroegtijdig) verlaten van het Witte Huis door Donald Trump een meer ernstige oorzaak zou kunnen hebben dan ‘slechts’ een oneervol impeachment zoals dat in 1974 tegen president Richard Nixon in gang wilde worden gezet.

De mediamiek verkregen informatie diende zich aan als een 5-delige portrettengalerij, een veelluik van vermoorde Amerikaanse presidenten. Daarbij waren conform de geschiedenis, 4 plaatsen al bezet: de reeds vermoorde presidenten Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley en John F. Kennedy. Het laatste vak van de fotogalerie, nummer 5, historisch nog leeg, vulde zich met de foto van een 5e Amerikaanse president die door geweld om het leven zou komen. Het betrof het beeld van de man die wij allen kennen, en die in 2016 de Amerikaanse verkiezingen won. Dit wat betreft de mediamieke waarneming die mij te beurt viel.

De interpretatie van een waarneming, de duiding, betreft beroepsmatig weer een andere fase.

Het is mijn zienswijze op basis van jarenlange ervaring dat een beeld van de toekomst pas waarheid wordt als het beeld zich heeft gerealiseerd, gekristalliseerd, in de realiteit.

Ik lever paragnostische beelden die ik waarneem, ik lever niet de waarheid.

Het paragnostische beeld zal zich namelijk nog moeten afdrukken en bewijzen in de materiële werkelijkheid.

Meer dan eens blijken beelden die ik waarneem later ook juist te zijn geweest. Meer dan eens bevestigde een MRI-scan de diagnose die ik maanden eerder bij een huisarts had gesteld. Dat neemt niet weg dat we altijd met enige voorzichtigheid het beroep van ziener moeten uitvoeren, niet voor God moeten spelen, maar: als medium een balans moeten vinden tussen gepaste voorzichtigheid en kernachtige duidelijkheid.

Met inachtneming van de zorgvuldigheid, op basis van de beroepsmatig verkregen beelden, en geluisterd naar mijn geesten, is bij mij de indruk ontstaan dat we ernstig rekening moeten houden dat president-elect Donald Trump het doelwit zou kunnen worden van een aanslag, en daarmee historisch nummer 5 zou kunnen worden op de afgebeelde fotogalerie.

Ook in het geval van Trumps presidentschap lever ik het paragnostisch beeld dat ik waarneem, en niet de waarheid. Die waarheid ligt nog in de schoot van de toekomst.

In bepaalde gevallen kunnen helderziende beelden ook de functie hebben iemand te waarschuwen voor mogelijk naderend onheil. Maar Washington is ver weg en ligt fysiek en maatschappelijk buiten mijn bereik.

Op basis van persoonlijke en maatschappelijke voorkeur hoopte ik dat mijn voorschouw van de verkiezing van Trump tot president onjuist zou zijn. Persoonlijk hoop ik ook dat de invulling van het waargenomen beeld in vak 5 op de fotogalerij onjuist zal zijn. De tijd zal het leren.

In De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten – Deel 2: Kroniek van een aangekondigde moordaanslag worden de motieven belicht van de ‘presidentiële’ moordenaars.

 

 

________________________________________________
Relevante artikelen die deel uitmaken van de serie
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO

De vermoorde weduwe Jacqueline Wittenberg: ‘Gij Brutus?’
De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten – Deel 2: Kroniek van een aangekondigde moordaanslag
De doodlopende weg van 5 Amerikaanse presidenten
De astrale souffleurs van de jihad, occulte strategen aanslagen Parijs 13/11/15
De Voorspellers: Donald Trump president & Portugal winnaar EK
Terroristische aanslagen Parijs november 2015 – Paragnostisch voorspeld november 2011
HATO – Hier spreekt Pater Brenneker
Fact Finding Report verdwijning Natalee Holloway
Missing, Madeleine McCann – Drain or Well
Meester paragnost Jaap Eising gedesincarneerd
ESP – The Koninginnedag Apeldoorn

Mediumistic Journalism, paranormale onderzoeksjournalistiek, bevat tevens de series

DOCUMENTO ARTE MAFIA – MEDICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – JUSTICIA
DOCUMENTO ARTE MAFIA – QUIMICO
DOCUMENTO ARTE MAFIA – DESPOTISMO

DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – CURA
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – PASADO & FUTURO
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – REENCARNACION
DOCUMENTO ARTE PARANORMAL – ARTE POR ARTE

 

.TOEGEVOEGD 29-01-2017
Belangrijke data presidentschap Donald Trump

Op basis van mediamiek ontvangen beelden zullen drie data van cruciale betekenis zijn op het presidentschap van Donald Trump:
1. Betreffende de maand: April 2017 en/of augustus 2017
2. Betreffende de dag: De 24ste
3. Betreffende dagdeel en uur: De voormiddag, 11:15 a.m.

Culminerend in:
Maandag 24 april 2017 en/of donderdag 24 augustus 2017

 

 

TOEGEVOEGD 08-09-2018

In mijn analyse over Donald Trump is ANGST het centrale thema waarop mijn extrasensorische waarneming over een mogelijke moordaanslag op Trump is gebaseerd. ‘Trumps angst voor een existentiële dood creëert fatale risico´s’, risico´s  die vorm krijgen tijdens het entameren van een angstcultuur naar ondergeschikten: de bange president. Het boek van Bob Woodward is een van de gevolgen van Trumps gemanifesteerde angst. FEAR is dan ook de opmerkelijke titel van het zojuist verschenen boek van Amerika’s gelauwerde topjournalist Bob Woodward van de Washington Post, die samen met Carl Bernstein Richard Nixon ten val bracht door het Watergateschandaal bloot te leggen, en waarvoor hij de prestigieuze Pulitzer Prize ontving. The New York Times bericht:

THE NEW YORK TIMES  Dwight Garner
Sept. 5, 2018

In ‘Fear,’ Bob Woodward Pulls Back the Curtain on President Trump’s ‘Crazytown’

Woodward’s book confirms what has been whispered in elite Washington circles since the earliest days of this administration: that the “adults” had a pact with each other to stay in the government as long as possible to prevent the president from destroying critical international alliances, undermining constitutional norms and initiating military conflicts that would have proven both illegal and unwise.

 

 

Update 08-09-2018

__________________________________________________________________________________

© MARTIEN VERSTRAATEN
Psychic & mediumistic healer. Past life regression therapist.
Into practice since 1985 (Holland, Curaçao, Brazil, Spain).

Mediumistic journalist. Author.

Formerly professor of visual arts
HAN University of Applied Sciences,
Department of Visual Arts, Nijmegen, Holland.

Formerly professor of visual arts & metaphysical methodology
NHL University of Applied Science
Formerly Faculty of Education of the Leeuwarden Polytechnic,
Department of Visual Arts, Groningen/Leeuwarden, Holland.

Formerly governor of art and culture
Member of the board for Cultural Advice of the County of Groningen
Groningen, Holland
Member of the general board of the Groninger Museum
Groningen, Holland

_______________________________________________


DESTINATIONS
– Laboratory for Intuitive Intelligence
Spain – Holland – Curaçao – Brazil
CONSULTORIO PARANORMAL ANDALUCÍA
Jerez de la Frontera, Cádiz, Spain

www.martienverstraaten.com